Tony Offermans

 

Artikelenserie Tony Offermans 1909over Tony Offermans (1854-1911)

Deel 1 De gegoede juffrouw en de Bon-Vivant
Deel 2 Clownesk multi-talent uit een artistieke Haagse Familie
Deel 3 De meester-schilder van de poëzie van het ambacht
Deel 4 Lieveling van de Haagse School en de Larense Schildersbent

De artikelen zijn in 2015 gepubliceerd in het Kwartaalschrift van de Historische kring Laren.

http://www.historischekringlaren.nl

 

 

 

Tony Offermans. †

Dezer dagen is te Laren, in den ouderdom

van 57 jaar, overleden de kunstschilder Tony

Offermans. Hij was reeds langen tijd lijdende aan een

maagkwaal. Kort na Jozef Israëls, die geen warmer

vereerder had dan Tony Offermans, overleed

ook deze sympathieke schilder, deze, helaas,

nog in de kracht van het leven.

Tony Offermans was van het echte artis-

tenras een volbloed kunstenaar, een geest-

driftige bewonderaar van de werken der

Hollandsche grootmeesters en zelf de schepper

van menig hoog staand kunstwerk. Men kent

zijn alom verspreide werkplaatsen en binnen-

huizen; zijn geheel in hun werk opgaande,

naar de schaafbank vergroeide oude timmer-

mannetjes; zijn vrouwen en kinderen, met

een intimiteit aan de werkelijkheid afgezien,

waarin hij zich een evenknie van Neuhuys

en Kever toonde.

Tony was een onzer beste coloristen en een

der voorgangers van de Larensche school.

Vóór deze periode in zijn kunstenaarsleven

werkte hij in Den Haag, waar hij door zijn

gezelligen omgang, zijn humor en geest het

middelpunt was van het kunstenaarsleven.

Voor het genootschap Pulchri Studio maakte

hij zich in die dagen zeer verdienstelijk. Met

weemoed zullen de leden van dat Genootschap

en sullen alle kunstbeoefenaars en kunst-

vrienden in Nederland het verscheiden van

Tony Offermans vernemen.

Uit: Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië 22-09-1911