Contact

Welkom en open je ogen. Door los te laten wat je al weet en opnieuw naar dingen te kijken ga je er vaak anders tegen aan kijken en er meer van begrijpen. Perspectief is belangrijk. Hoe kijk je naar iets? Vanuit welk perspectief? Kun je je daarbij verplaatsen in hoe een ander daar over denkt en kun je die zienswijze begrijpen?

email: info@eyeopener.biz